تماس با ما

فرم تماس

ساعات کاری

شنبه 08:00 - 17:00
1شنبه 08:00 - 17:00
2شنبه 08:00 - 17:00
3شنبه 08:00 - 17:00
4شنبه 08:00 - 17:00
5شنبه 08:00 - 13:00
جمعه بسته
دفتر تعطیل است. در حال حاضر ما در دسترس نیستیم.

موقعیت کارخانه در نقشه گوگل

نمایشگاه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته ۱۴۰۲